ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಲಡ್ಡು

ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಲಡ್ಡು


ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಲಡ್ಡು

ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಬೇಸರಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ  ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಲಡ್ಡು ತಿನುಸುವುದು ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಸ್ಪೇಷಲ್ …………

 ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು:

1. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು- 1/2 ಕಪ್

2. ತಣಿದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಾಲು – 1/2 ಕಪ್

3. ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯ ತುರಿ – 1 ಕಪ್

4. ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ – 1/4 ಚಮಚ

5. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಮಿಶ್ರ ಡ್ರೈಪ್ರೂಟ್ಸ್ (ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ)- 1/2 ಕಪ್ ಮಕ್ಕಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮಾವಿನ

ಹಣ್ಣಿನ ಜಾಮ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:

1. ಮೊದಲು ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಒಣ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಬಾರದು.

2. ನಂತರ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಗೊಳಿಸಿ.

3. ಬಳಿಕ ಹಾಲು, ಡ್ರೈ ಪ್ರೂಟ್ಸ್, ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲುಕ(ಮಿಶ್ರಗೊಳಿಸಿ)ಬೇಕು.

4. ತಳ ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದಪ್ಪ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮುದ್ದೆಯಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸ್ಟೋವಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ, ಆರಲು ಬಿಡಿ.

5. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಿರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ(ಲಡ್ಡು)ಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಇದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ಸವಿಯಲು ನೀಡಿ….

Leave a Reply

Your email address will not be published.