ಪರಿಸರ ದಿನ ಬಂದಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸೋಣ

ಪರಿಸರ ದಿನ ಬಂದಿದೆ,  ಬನ್ನಿ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸೋಣ

ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಜಾಗೃತಿ, ವನಮಹೋತ್ಸವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಡಿಯಿಡುವವರು ಈಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ 2017ರ ಪರಸರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಘೋಷ […]